CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 31/05/2013 . Số lần xem: 1453

Bài 8: Span & Div Như đã hứa, ở bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 thẻ và trong HTML và xem chúng có lợi ích gì cho công việc viết CSS của chúng ta.

8.1.          Nhóm phần tử với th <span>:

 

Thẻ <span> trong HTML thật ra là một thẻ trung hòa, nó không thêm hay bớt bất

cứ một thứ gì vào một tài liệu HTML cả. Nhưng chính nhờ tính chất trung hòa này

mà nó lại là một công cụ đánh dấu tuyệt vời để qua đó chúng ta có thể viết CSS

định dạng cho các phần tử mong muốn.

 

Ví dụ: Chúng ta có đoạn HTML sau trích dẫn câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh

 

<p>Không có gì quý hơn độc lập, tự do.</p>

 

Yêu cầu ở đây là chúng ta hãy dùng CSS tô đậm 2 từ độc lập, tự do. Để giải quyết

vấn đề này, chúng ta sẽ thêm thẻ <span> vào đoạn HTML như sau:

 

<p>Không có gì quý hơn <span class=”nhanmanh”>độc lập</span>, <span

class=”nhanmanh”>tự do</span>.

 

Và bây giờ chúng ta có thể viết CSS cho yêu cầu trên:

 

.nhanmanh {

font-weight:bold

}

 

Rất đơn giản phải không nào.

 

8.2.        Nhóm khối phần tử với thẻ <div>:

 

Cũng như <span>, <div> cũng là một thẻ trung hòa và được thêm vào tài liệu

HTML với mục đính nhóm các phần tử lại cho mục đích định dạng bằng CSS. Tuy

nhiên, điểm khác biệt là <span> dùng để nhóm một khối phần tử trong khi đó <div>

có thể nhóm một hoặc nhiều khối phần tử.

Trở lại ví dụ về danh sách tỉnh, thành trong phần class bài trước chúng ta sẽ giải

quyết vấn đề bằng cách nhóm các phần tử với <div> như sau:

 

<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Việt Nam:</p>

 

<ul>

 

<div id=”tp”>

 

<li>Hà Nội</li>

 

<li>TP. Hồ Chí Minh</li>

 

<li>Đà Nẵng</li>

 

</div>

 

<div id=”tinh”>

 

<li>Thừa Thiên Huế</li>

 

<li>Khánh Hòa</li>

 

<li>Quãng Ninh</li>

 

<li>Tiền Giang</li>

 

</div>

 

</ul>

 

Và đoạn CSS cho mục đích này sẽ là:

 

#tp {

color:#FF0000

}

#tinh {

color:0000FF

}

Trong hai bài học trên, chúng ta đã được học qua về id, class, <div>, <span> và lợi

ích của nó trong việc nhóm, đánh dấu phần tử để có thể dùng CSS để tạo ra các

kiểu trình bày đặc biệt. Có thể một số bạn chưa học qua HTML sẽ khó khăn trong

việc nắm bắt các kiến thức này. Tuy nhiên, yêu cầu mà Pearl đưa ra ở đây chỉ là

các bạn có thể vận dụng các phần tử này trong CSS.

Có thể bạn muốn xem

Bài 15: Layers (31/05/2013)
Bài 5: Text (31/05/2013)
NGƯỜI MẸ CÂM (31/05/2013)
KHOẢNG CÁCH (31/05/2013)
BỐ (31/05/2013)
Bài 4: Font Chữ (31/05/2013)
Bài 14: Position (31/05/2013)