CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 29/05/2013 . Số lần xem: 1903

Bài 7 : Class & ID Trong các bài học trước, chúng ta đã được học các thuộc tính CSS về background, color, font,… Tuy nhiên, bạn cũng nhận ra là khi áp dụng một thuộc tính CSS cho một thành phần nào đó ví dụ như h1, h2, p, a, img,… thì toàn bộ các thành phần này trong trang web đều nhận thuộc tính này.

Vậy có các nào để nhóm lại một số

thành phần nào đó để áp dụng một thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như bạn muốn các

liên kết trên menu trang web sẽ được in hoa, và có kích cỡ lớn hơn so với liên kết

trong nội dung thì phải làm thế nào? Đây chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng giải

quyết trong chương này.

 

7.1.        Nhóm các phần tử với class :

 

Ví dụ chúng ta có một đoạn mã HTML sau đây :

 

<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

 

<ul>

 

<li>Hà Nội</li>

 

<li>TP. Hồ Chí Minh</li>

 

<li>Đà Nẵng</li>

 

<li>Thừa Thiên Huế</li>

 

<li>Khánh Hòa</li>

 

<li>Quãng Ninh</li>

 

<li>Tiền Giang</li>

 

</ul>

 

Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để tên các thành phố là màu đỏ và tên các tỉnh là màu

xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ dùng một thuộc tính HTML gọi là class để tạo thành 2 nhóm là thành phố và tính. Ta sẽ viết lại đoạn HTML sau

thành như thế này:

 

<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

 

<ul>

 

<li class=”tp”>Hà Nội</li>

 

<li class=”tp”>TP. Hồ Chí Minh</li>

 

<li class=”tp”>Đà Nẵng</li>

 

<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huế</li>

 

<li class=”tinh”>Khánh Hòa</li>

 

<li class=”tinh”>Quãng Ninh</li>

 

<li class=”tinh”>Tiền Giang</li>

 

</ul>

 

Với việc dùng class để nhóm các đối tượng như trên thì công việc của chúng ta sẽ

trở nên đơn giản hơn nhiều:

 

li .tp {

color:FF0000

}

li .tinh {

color:0000FF

}

 

Lưu ý: Không nên đặt tên class với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc cho

Firefox.

7.2.        Nhận dạng phần tử với id:

 

 dụ:

 

Cũng với đoạn HTML như ví dụ về class. Nhưng yêu cầu đặt ra là Hà Nội sẽ có

màu đỏ sậm, TP. Hồ Chí Minh màu đỏ, Đà Nẵng màu đỏ tươi còn các tỉnh màu

xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính HTML là id

để nhận dạng mỗi thành phố và dùng class để nhóm các tỉnh. Đoạn HTML của

chúng ta bây giờ sẽ là :

 

<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

 

<ul>

 

<li id=”hanoi”>Hà Nội</li>

 

<li id=”hcmc”>TP. Hồ Chí Minh</li>

 

<li id=”danang”>Đà Nẵng</li>

 

<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huế</li>

 

<li class=”tinh”>Khánh Hòa</li>

 

<li class=”tinh”>Quãng Ninh</li>

 

<li class=”tinh”>Tiền Giang</li>

 

</ul>

 

Và đoạn CSS cần dùng sẽ là :

 

#hanoi { color:# 790000 }

#hcmc { color:#FF0000 }

#danang { color:#FF00FF }

.tinh { color:#0000FF }

 

Lưu ý: Không nên đặt tên id với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc cho

Firefox.

Trả qua hai ví dụ trên chúng ta có thể rút ra những kết luận sau:

 

-      Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có

thể được sử dụng nhiều lần.

-      Id dùng để nhận dạng một đối tượng đặc trưng, id có tính duy nhất.

 

Trong bài học này, chúng ta đã được học về các sử dụng class và id để áp dụng các

đặc tính đặc biệt cho một thành phần web. Ở bài kế tiếp chúng ta sẽ được học thêm

về hai thẻ <div> và <span> trong HTML và ý nghĩa 2 thẻ này đối với việc viết

CSS.

Có thể bạn muốn xem

Bài 3: Background (29/05/2013)
MÓN QUÀ CỦA CHA (29/05/2013)
Bài 11: Border (29/05/2013)
MỘT LỜI CẢM ƠN (29/05/2013)