CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 29/05/2013 . Số lần xem: 1748

Bài 12: Height & Width Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách dùng thuộc tính height và width để định kích cỡ cho một thành phần web.

12.1. Thuộ c tính width:

 

Width là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web.

 

Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều rộng cho thành phần p của một trang web.

 

p{

width:700px;

}

 

12.2. Thuộ c tính max-width:

 

Max-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối đa cho một thành

phần web.

 

12.3. Thuộ c tính min-width:

 

Min-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối thiểu cho một thành

phần web.

 

12.4. Thuộ c tính height:

 

Height là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web.

 

Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều cao cho thành phần p của một trang web.

 

p{

height:300px

}

12.5. Thuộ c tính max-height:

 

Max-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối đa cho một thành

phần web.

 

12.6. Thuộ c tính min-height:

 

Min-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối thiểu cho một thành

phần web.

 

Lưu ý:

 

Thông thường chiều cao một thành phần web do văn bản trong trang web đó quyết

định. Việc định chiều cao chính xác cho một thành phần sẽ tạo thanh cuộn văn bản

nếu chiều cao văn bản lớn hơn chiều cao đã định.

 

Các thuộc tính max/min-width/height được sử dụng trong những trường hợp bạn

không chắc giá trị chính xác cho width, height cả một thành phần. Ví dụ, bạn vùng

chứa bài post của một forum có bề ngang 500px, bạn có thể định max-width:500px

cho phần hình ảnh trong phần đó để tránh những ảnh lớn bị lệch ra ngoài.

Có thể bạn muốn xem

Thời gian muộn (29/05/2013)
Bài 11: Border (29/05/2013)
KHOẢNG CÁCH (29/05/2013)