CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 31/05/2013 . Số lần xem: 1754

Bài 11: Border Border là một thành phần quan trọng trong một trang web. Nó thường được dùng trong trang trí, đóng khung cho một đối tượng cần nhấn mạnh, phân cách các đối tượng giúp trang web trông dễ nhìn hơn,… Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng CSS để định border cho các đối tượng web.

11.1. Thuộ c tính border-width:

 

Border-width là một thuộc tính CSS quy định độ rộng cho viền của một đối tượng

web. Thuộc tính này có các giá trị: thin (mảnh), medium (vừa), thick (dày), hay là

một giá trị đo cụ thể như pixels. Xem hình minh họa bên dưới.

 

11.2. Thuộ c tính border-color:

 

Border-color là thuộc tính CSS quy định màu viền cho một đối tượng web. Thuộc

tính này nhận tất cả đơn vị màu CSS hỗ trợ.

 

11.3. Thuộ c tính border-style:

 

Border-style là thuộc tính CSS quy định kiểu viền thể hiện của một đối tượng web.

CSS cung cấp tất cả 8 kiểu viền tương ứng với 8 giá trị: dotted, dashed, solid,

double, groove, ridge, inset và outset. Ngoài ra, hai giá trị none hay hidden dùng để

ẩn đường viền. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem hình minh họa dưới đây (tất cả

viền có màu vàng).

 

 dụ: Ví dụ sau sẽ định viền cho 3 thành phần h1, h2, p như sau:

 

 

 h1 { border-width:thin;

border-color:#FF0000;

border-style:solid }

h2 { border-width:thick;

border-color:#CCC;

border-style:dotted }

p { border-width:5px;

border-color:#FF00FF;

border-style:double } 

 

 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng riêng các thuộc tính border-top, border-right,

border-bottom hay border-left để chỉ định viền riêng cho các đối tượng.

 

 dụ:

 

h1 {

border-top-width:thin;

border-top-color:#FF0000;

border-top-style:solid;

border-right-width:thick;

border-right-color:#AFAFAF;

border-right-style:dotted;

border-bottom-width:2px;

border-bottom-color:blue;

border-bottom-style:double;

border-left-width:5px;

border-left-color:violet;

border-left-style:groove

}

 

Thuộc tính border rút gọn:

 

Để dễ nhớ chúng ta có thể sử dụng cấu trúc rút gọn của CSS như sau:

 

Border:<border-width> |<border-color> |<border-style>

Có thể bạn muốn xem

THẰNG BÉ (31/05/2013)
Bài 15: Layers (31/05/2013)
CHA CHÚC CON ĐỦ (31/05/2013)
MÓN QUÀ (31/05/2013)
TẠI SAO LẠI LÀ BA (31/05/2013)