CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 29/05/2013 . Số lần xem: 1804

Bài 10: Margin & Padding Như đã giới thiệu ở bài trước, trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về 2 thành phần margin và padding của mô hình hộp.

10.1. Thuộ c tính margin:

 

Như tất cả những ai đã học qua MS Word đều biết là trong phần thiết lập Page

Setup của Word cũng có một thiết lập margin để định lề cho trang in. Tương tự,

thuộc tính margin trong CSS cũng được dùng để canh lề cho cả trang web hay một

thành phần web này với các thành phần web khác hay với viền trang.

 

Ví dụ sau sẽ chỉ cho chúng ta biết cách canh lề cho một trang web.

 

body {

margin-top:80px;

margin-bottom:40px;

margin-left:50px;

margin-right:30px;

border:1px dotted #FF0000

}

 

Hoặc gọn hơn chúng ta sẽ viết như sau:

 

body {

margin:80px 30px 40px 50px;

border:1px dotted #FF0000

}

 

Cú pháp như sau:

 

margin:<margin-top> | <margin-right> | <margin-bottom> | <margin-left>

 

Hoặc: margin:<value1>|< value2> – với value 1 là giá trị margin-top và margin-

bottom và value2 là giá trị margin-left và margin-right.

Kết quả của ví dụ trên sẽ được mô hình hóa như sau:

 

 

Kết quả của ví dụ trên sẽ được mô hình hóa như sau:

Ví dụ kế tiếp sẽ thể hiện rõ hơn về việc dùng margin để canh lề cho các đối tượng

trong trang web. Các bạn hãy quan sát các đường viền và nhận xét.

body {

margin:80px 30px 40px 50px;

border:1px solid #FF0000

}

 

 

#box1 {

margin:50px 30px 20px 40px;

border:1px solid #00FF00

}

 

 

#box2 {

margin:50px 30px 20px 40px;

border:1px solid #0000FF

}

10.2. Thuộ c tính padding:

 

Padding có thể hiểu như là một thuộc tính đệm. Padding không ảnh hưởng tới

khoảng các giữa các các đối tượng như margin mà nó chỉ quy định khoảng cách

giữa phần nội dung và viền của một đối tượng (xem lại ảnh minh họa về

boxmodel).

 

Cú pháp: Tương tự margin.

 

Padding:<padding-top> | <padding-right> | <padding-bottom> | <padding-left>

 

Các bạn hãy thử thực hiện lại 2 ví dụ ở phần margin, nhưng thay margin bằng

 

padding, nhớ quan sát vị trí đường viền.

Có thể bạn muốn xem

BỐ (29/05/2013)
Bài 9: Box Model (29/05/2013)